Tjänstehund    Vilande           

 
 

Behovet av tjänstehundar är stort!!

Är du intresserad av att utbilda dig själv och din hund inom hemvärnet? I dags läget finns det ett par intressenter, men för att starta en utbildning krävs det minst sex stycken ekipage. Är du intresserad, vill veta mer eller har andra frågor?!
Kontakta A-M Hoffmeister, 0383-306 18.

Saxat från SBK.nu om tjänstehundar:

" Svenska Brukshundklubben är en frivillig försvars-organisation, med uppdrag att rekrytera och utbilda hundar och personal till Försvarsmakten, samt hund-ekipage till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Intresserade medlemmar utbildar här sina privata hundar till Räddningshundar eller Försvarsmakts-hundar. Utbildning sker på
lokala brukshundklubbar runt om i landet. Efter avlagt prov kontrakteras godkända hundar till Försvarsmakten för att vid eventuell ofred kallas in för tjänstgöring. Efter avlagt slutprov för Räddingshundar, kan hundekipaget inriktas mot internationell tjänst eller mot andra samverkansparter som Polisen och Sjöräddningen. Verksamheterna är av mycket stor betydelse för total-försvaret och krisberedskapen i samhället och har blivit populär inom Svenska Bruks-hundklubben.