Om klubben

Vetlanda Brukshundklubb bildades 1964

I början hade klubben sina träffar vid Jansbro, ett litet torp som låg utmed Sävsjövägen

på Hällingesidan

Senare hyrdes torpet Hultet som klubben köpte 1968 bestående av byggnaderna och ett

markområde. 1985 köptes ytterligare ett markområde till.

Torpet Hultet omnämns första gången i en Husförhörslängd för Myresjö för åren 1867-70.

Hultet avsöndrades / avstyckades från Myresjö Västergård 1905 och är därefter egen

jordbruksfastighet.

”Klubbhuset” är byggt 1909 och ladugården 1925.

Under åren 1868 – 1924 bodde 6 olika familjer på Hultet. De sista som bebodde Hultet,

1924 – 1958, var Hjalmar och Anna Carlsson.

De som tog initiaiv till bildandet av Vetlanda Brukshundklubb var troligen schäferhunds-

ägarna Haglund, Eriksson, Nilsson och Kullengård